Åpen Opp Blokk Slingback Hæl Blonder Kvinner Mote Sko Gul Sandaler Tå Coolcept CwTX6OqT

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Gul Opp Coolcept Blonder Kvinner Tå Sandaler Blokk Sko Hæl Slingback Mote Åpen VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Kvinner Mote Tå Slingback Coolcept Gul Sko Hæl Blonder Opp Blokk Sandaler Åpen Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Kvinner Åpen Sko Tå Hæl Sandaler Blokk Opp Slingback Gul Mote Coolcept Blonder Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Tå Mote Opp Åpen Sandaler Slingback Hæl Gul Coolcept Blonder Kvinner Blokk Sko

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Coolcept Sko Opp Kvinner Tå Blonder Slingback Sandaler Hæl Mote Blokk Åpen Gul Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Gul Kvinner Opp Sandaler Blokk Mote Coolcept Slingback Blonder Tå Sko Åpen Hæl 5.       Perfeksjon

Sko Kvinner Opp Hæl Slingback Coolcept Tå Blokk Gul Sandaler Åpen Blonder Mote →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Blonder Åpen Opp Sko Hæl Kvinner Tå Gul Mote Slingback Sandaler Blokk Coolcept →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Prussia nude Kvinne Espadrilles Fritzi Fra 02 Rosa HxpPqnEwvW

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Åpen Opp Blokk Slingback Hæl Blonder Kvinner Mote Sko Gul Sandaler Tå Coolcept CwTX6OqT Åpen Opp Blokk Slingback Hæl Blonder Kvinner Mote Sko Gul Sandaler Tå Coolcept CwTX6OqT Åpen Opp Blokk Slingback Hæl Blonder Kvinner Mote Sko Gul Sandaler Tå Coolcept CwTX6OqT