Åpen Opp Blokk Slingback Hæl Blonder Kvinner Mote Sko Gul Sandaler Tå Coolcept CwTX6OqT

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Blokk Coolcept Blonder Slingback Hæl Sandaler Opp Sko Kvinner Gul Mote Tå Åpen VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Blonder Mote Kvinner Slingback Coolcept Hæl Blokk Gul Opp Sko Tå Sandaler Åpen Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Sandaler Slingback Gul Hæl Åpen Kvinner Blokk Blonder Mote Tå Sko Coolcept Opp Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Blonder Kvinner Coolcept Tå Blokk Sandaler Hæl Opp Sko Åpen Slingback Gul Mote

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Hæl Sandaler Kvinner Blokk Tå Sko Blonder Åpen Opp Mote Coolcept Slingback Gul Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Mote Sko Opp Blonder Åpen Tå Sandaler Coolcept Hæl Kvinner Gul Blokk Slingback 5.       Perfeksjon

Sko Blokk Gul Mote Opp Blonder Sandaler Slingback Tå Åpen Kvinner Coolcept Hæl →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Sandaler Kvinner Opp Coolcept Slingback Mote Sko Gul Hæl Blokk Tå Åpen Blonder →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Sko Oliven T253 40 Ballerinaer Kvinners A 0HxdRnq

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Åpen Opp Blokk Slingback Hæl Blonder Kvinner Mote Sko Gul Sandaler Tå Coolcept CwTX6OqT Åpen Opp Blokk Slingback Hæl Blonder Kvinner Mote Sko Gul Sandaler Tå Coolcept CwTX6OqT Åpen Opp Blokk Slingback Hæl Blonder Kvinner Mote Sko Gul Sandaler Tå Coolcept CwTX6OqT