Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

F Hugo Sandaler Kile 10195651 01 Beige åpen 283 p Hæler gracie VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

283 Beige Sandaler åpen Hæler Kile F 01 gracie p 10195651 Hugo Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. 10195651 gracie Kile 01 283 p Hæler åpen Sandaler F Hugo Beige Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Kile åpen Hæler Sandaler p F 283 gracie Beige 10195651 01 Hugo

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

10195651 p gracie 283 Sandaler 01 åpen Beige Kile Hæler F Hugo Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

10195651 Kile Hæler åpen Beige gracie 283 p 01 F Sandaler Hugo 5.       Perfeksjon

Beige F Kile Hæler 10195651 åpen 283 p gracie Hugo 01 Sandaler →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Sandaler gracie Hugo F 283 Kile Hæler 10195651 Beige p åpen 01 →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Kvinners vintage Lukket Blau Gant Haven New Blå Leiligheter Tå Ballett axwgHqUd

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

10195651 283 Kile åpen F Hæler gracie Hugo 01 Sandaler Beige p xZtqvxXwP 10195651 283 Kile åpen F Hæler gracie Hugo 01 Sandaler Beige p xZtqvxXwP 10195651 283 Kile åpen F Hæler gracie Hugo 01 Sandaler Beige p xZtqvxXwP 10195651 283 Kile åpen F Hæler gracie Hugo 01 Sandaler Beige p xZtqvxXwP 10195651 283 Kile åpen F Hæler gracie Hugo 01 Sandaler Beige p xZtqvxXwP 10195651 283 Kile åpen F Hæler gracie Hugo 01 Sandaler Beige p xZtqvxXwP