Joggesko Kvinner Callaghan Callaghan 92108 Joggesko Kvinner 92108 Perle Perle WS0fqx1Bn

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Kvinner Callaghan 92108 Joggesko Kvinner 92108 Perle Joggesko Callaghan Perle VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Joggesko 92108 Kvinner 92108 Perle Kvinner Callaghan Callaghan Joggesko Perle Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Perle Kvinner Joggesko 92108 Perle Kvinner Callaghan Joggesko 92108 Callaghan Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Joggesko Perle Callaghan 92108 Kvinner Joggesko Callaghan Perle 92108 Kvinner

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Joggesko Perle Kvinner Joggesko Callaghan Callaghan Perle 92108 92108 Kvinner Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

92108 Callaghan Perle Kvinner Perle Callaghan Kvinner 92108 Joggesko Joggesko 5.       Perfeksjon

Kvinner 92108 Joggesko Perle Joggesko Perle 92108 Callaghan Callaghan Kvinner →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Perle Kvinner Joggesko 92108 Joggesko Kvinner Callaghan Perle Callaghan 92108 →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Jessica Pumpe Fawn Gul Av Kvinners Sjp Parker Forsiktighet 70 Kjole Sarah Semsket SOWBwqnxEg

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Joggesko Kvinner Callaghan Callaghan 92108 Joggesko Kvinner 92108 Perle Perle WS0fqx1Bn Joggesko Kvinner Callaghan Callaghan 92108 Joggesko Kvinner 92108 Perle Perle WS0fqx1Bn Joggesko Kvinner Callaghan Callaghan 92108 Joggesko Kvinner 92108 Perle Perle WS0fqx1Bn Joggesko Kvinner Callaghan Callaghan 92108 Joggesko Kvinner 92108 Perle Perle WS0fqx1Bn Joggesko Kvinner Callaghan Callaghan 92108 Joggesko Kvinner 92108 Perle Perle WS0fqx1Bn Joggesko Kvinner Callaghan Callaghan 92108 Joggesko Kvinner 92108 Perle Perle WS0fqx1Bn