Huset Utendørs Vann Strand Tøfler Tresko Kvinners Sandaler Menns Sko Brun Torisky + 47 928 31 395Gtx Sennep Menn Camino Oliven Sko 56qwn8Ynv

Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Torisky Menns Vann Sandaler Strand Huset Utendørs Tøfler Brun Tresko Sko Kvinners VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Strand Tresko Huset Kvinners Vann Menns Sandaler Torisky Tøfler Sko Utendørs Brun Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Tøfler Sko Sandaler Vann Menns Brun Huset Utendørs Tresko Torisky Kvinners Strand Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Sko Brun Tøfler Tresko Kvinners Torisky Huset Strand Vann Sandaler Utendørs Menns

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Sandaler Tøfler Tresko Huset Kvinners Menns Vann Brun Utendørs Torisky Sko Strand Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Tøfler Sandaler Vann Huset Brun Utendørs Kvinners Torisky Tresko Sko Menns Strand 5.       Perfeksjon

Huset Tresko Strand Sko Kvinners Tøfler Brun Utendørs Menns Torisky Sandaler Vann →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Sko Kvinners Strand Tøfler Vann Sandaler Brun Huset Utendørs Tresko Menns Torisky →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Lukket toe Grønn Pumper Marco Kvinners lime Tozzi 22414 qWgfgta

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q