Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Kvinners Strand Brun Sko Menns Utendørs Tresko Torisky Huset Vann Sandaler Tøfler VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Kvinners Strand Huset Sko Sandaler Menns Torisky Tresko Utendørs Brun Tøfler Vann Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Sko Strand Menns Sandaler Torisky Kvinners Tresko Utendørs Huset Tøfler Vann Brun Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Torisky Sandaler Tøfler Utendørs Vann Sko Brun Tresko Menns Huset Kvinners Strand

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Menns Sko Tresko Torisky Huset Tøfler Sandaler Utendørs Vann Kvinners Strand Brun Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Sko Tresko Utendørs Kvinners Vann Brun Sandaler Strand Torisky Huset Tøfler Menns 5.       Perfeksjon

Tøfler Sandaler Strand Kvinners Utendørs Tresko Huset Vann Menns Sko Brun Torisky →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Sandaler Strand Huset Brun Sko Tøfler Torisky Tresko Menns Utendørs Kvinners Vann →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Perry Sandal Katy Mia Fuchsia Krenget Kvinners 4wcq8U

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q Kvinners Strand Menns Tresko Torisky Sandaler Sko Tøfler Utendørs Huset Vann Brun BaxwfRRn5q