Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Knight Miss Loafers Kg Kvinners vin Røde VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

vin Miss Kg Loafers Kvinners Knight Røde Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Kg vin Knight Loafers Røde Miss Kvinners Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Kvinners Røde Kg vin Knight Loafers Miss

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Kg Miss Kvinners Loafers Knight Røde vin Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Kvinners Loafers Kg vin Knight Miss Røde 5.       Perfeksjon

vin Kg Røde Knight Kvinners Miss Loafers →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Loafers Kvinners Knight Røde Kg vin Miss →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Voguezone009 Semsket Kvinners Imiterte sko Pumper Blå Kattunge Hæler Pull on Lukket toe rUqwRr

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Miss Loafers vin Røde Kvinners Knight Kg rxavrwC Miss Loafers vin Røde Kvinners Knight Kg rxavrwC Miss Loafers vin Røde Kvinners Knight Kg rxavrwC Miss Loafers vin Røde Kvinners Knight Kg rxavrwC Miss Loafers vin Røde Kvinners Knight Kg rxavrwC Miss Loafers vin Røde Kvinners Knight Kg rxavrwC