Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

M770v5 Sort New Sort New Joggesko M770v5 Balance Balance Joggesko VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

M770v5 Joggesko M770v5 Balance Balance Joggesko New Sort Sort New Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Balance Balance Sort New Sort M770v5 M770v5 Joggesko New Joggesko Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

New New Sort Joggesko Joggesko M770v5 Sort M770v5 Balance Balance

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Joggesko M770v5 Joggesko New M770v5 New Balance Sort Balance Sort Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Balance Sort M770v5 New Balance Sort M770v5 New Joggesko Joggesko 5.       Perfeksjon

Joggesko Balance Joggesko M770v5 M770v5 Sort Balance New New Sort →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Joggesko Joggesko M770v5 Balance Sort M770v5 Balance Sort New New →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Tå Elegant Domstol Høy Damene Slingback Gull Glitter Hæl Lukket Kvinners Sko Edefs Pumper qBaFW

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

New M770v5 New Balance M770v5 Joggesko Sort Balance Sort Joggesko qtOBC New M770v5 New Balance M770v5 Joggesko Sort Balance Sort Joggesko qtOBC New M770v5 New Balance M770v5 Joggesko Sort Balance Sort Joggesko qtOBC New M770v5 New Balance M770v5 Joggesko Sort Balance Sort Joggesko qtOBC New M770v5 New Balance M770v5 Joggesko Sort Balance Sort Joggesko qtOBC New M770v5 New Balance M770v5 Joggesko Sort Balance Sort Joggesko qtOBC