Sandaler Sko Fottøy Sommeren Kvinners Feriehus Spark Svart Skinn Komfort Strappy X6w8UTx

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Kvinners Komfort Strappy Fottøy Skinn Sandaler Spark Svart Sko Feriehus Sommeren VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Skinn Svart Sommeren Strappy Sko Komfort Spark Sandaler Fottøy Feriehus Kvinners Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Sko Skinn Kvinners Komfort Sommeren Svart Strappy Feriehus Sandaler Spark Fottøy Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Feriehus Spark Kvinners Komfort Skinn Strappy Sandaler Sommeren Sko Fottøy Svart

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Sommeren Sandaler Fottøy Skinn Feriehus Spark Svart Strappy Kvinners Sko Komfort Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Sandaler Komfort Fottøy Sommeren Feriehus Svart Skinn Spark Kvinners Strappy Sko 5.       Perfeksjon

Sommeren Svart Spark Strappy Komfort Skinn Sandaler Sko Kvinners Feriehus Fottøy →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Skinn Sommeren Komfort Strappy Svart Feriehus Sandaler Kvinners Fottøy Spark Sko →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Sko kone Patent 4237 Beige parzia Sandal Méphisto TBgwfxqga

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Sandaler Sko Fottøy Sommeren Kvinners Feriehus Spark Svart Skinn Komfort Strappy X6w8UTx Sandaler Sko Fottøy Sommeren Kvinners Feriehus Spark Svart Skinn Komfort Strappy X6w8UTx Sandaler Sko Fottøy Sommeren Kvinners Feriehus Spark Svart Skinn Komfort Strappy X6w8UTx Sandaler Sko Fottøy Sommeren Kvinners Feriehus Spark Svart Skinn Komfort Strappy X6w8UTx