Spring Strappy Spring Spring Strappy Spring Strappy Spring Strappy Sandaler Sandaler Sandaler Sandaler + 47 928 31 395Strap Pu Ankel 10 Svart Ochenta Hæl Høy Kle Pumpe Kvinners Plattform Partiet qvgz5gEw

Spring Spring Strappy Sandaler Strappy Spring Spring Sandaler Strappy Sandaler Strappy Sandaler Spring Hrw6FB4qHx

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Spring Sandaler Spring Strappy Sandaler Sandaler Spring Spring Spring Strappy Strappy Strappy Sandaler VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Sandaler Sandaler Sandaler Strappy Sandaler Spring Strappy Spring Strappy Spring Strappy Spring Spring Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Strappy Strappy Spring Spring Sandaler Sandaler Sandaler Strappy Spring Spring Strappy Spring Sandaler Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Strappy Sandaler Spring Sandaler Spring Strappy Strappy Sandaler Spring Sandaler Spring Strappy Spring

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Strappy Spring Spring Strappy Spring Sandaler Sandaler Spring Strappy Sandaler Sandaler Spring Strappy Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Spring Strappy Spring Sandaler Strappy Spring Sandaler Spring Spring Sandaler Sandaler Strappy Strappy 5.       Perfeksjon

Spring Spring Strappy Sandaler Spring Strappy Strappy Spring Sandaler Sandaler Spring Strappy Sandaler →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Spring Strappy Spring Spring Strappy Spring Strappy Sandaler Sandaler Sandaler Spring Strappy Sandaler →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Jersey Slip Lys Lora På Kvinners Trenere Lette Dora Sjeler Sterke Grå qRggBxnwvI

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Spring Spring Strappy Sandaler Strappy Spring Spring Sandaler Strappy Sandaler Strappy Sandaler Spring Hrw6FB4qHx Spring Spring Strappy Sandaler Strappy Spring Spring Sandaler Strappy Sandaler Strappy Sandaler Spring Hrw6FB4qHx Spring Spring Strappy Sandaler Strappy Spring Spring Sandaler Strappy Sandaler Strappy Sandaler Spring Hrw6FB4qHx Spring Spring Strappy Sandaler Strappy Spring Spring Sandaler Strappy Sandaler Strappy Sandaler Spring Hrw6FB4qHx Spring Spring Strappy Sandaler Strappy Spring Spring Sandaler Strappy Sandaler Strappy Sandaler Spring Hrw6FB4qHx Spring Spring Strappy Sandaler Strappy Spring Spring Sandaler Strappy Sandaler Strappy Sandaler Spring Hrw6FB4qHx