Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Davidson Brun Harley Menns Hagerman Motorsykkel Støvel VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Brun Støvel Menns Motorsykkel Davidson Harley Hagerman Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Hagerman Brun Motorsykkel Davidson Menns Støvel Harley Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Harley Menns Davidson Brun Støvel Hagerman Motorsykkel

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Støvel Davidson Harley Hagerman Motorsykkel Menns Brun Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Motorsykkel Davidson Brun Harley Støvel Menns Hagerman 5.       Perfeksjon

Menns Motorsykkel Hagerman Harley Brun Davidson Støvel →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Harley Davidson Menns Motorsykkel Hagerman Brun Støvel →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Rund Faste Tå Pigger Med Lukket Plattformen Pumper Stiletter Gull 3 Lakk Høy Uk Voguezone009 Hæl Kvinnens qzgwpgE

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Støvel Motorsykkel Harley Davidson Hagerman Brun Menns Fq6v1xH Støvel Motorsykkel Harley Davidson Hagerman Brun Menns Fq6v1xH Støvel Motorsykkel Harley Davidson Hagerman Brun Menns Fq6v1xH Støvel Motorsykkel Harley Davidson Hagerman Brun Menns Fq6v1xH Støvel Motorsykkel Harley Davidson Hagerman Brun Menns Fq6v1xH Støvel Motorsykkel Harley Davidson Hagerman Brun Menns Fq6v1xH