Tøfler Bomull Sko Xy Hjem 43 Halvt Menns Med Såle Dekket Vinter Varme Myk W + 47 928 31 395Skredder Menns grå 2781401 Tom Flip Flops Grå 00011 HzFqndw5S

W Sko Tøfler Dekket 43 Halvt Myk Bomull Hjem Xy Vinter Såle Varme Med Menns BSHxB7rnwq

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Vinter Myk Såle Xy 43 Med Tøfler Halvt Menns Varme Bomull Dekket Hjem Sko W VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Med Myk W Varme Xy Tøfler Dekket Såle Vinter Halvt 43 Hjem Sko Menns Bomull Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Xy Bomull Hjem Vinter Halvt Sko Såle Med Myk W 43 Menns Tøfler Varme Dekket Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Menns W Dekket Halvt Tøfler Med Myk Vinter Sko Bomull Xy 43 Varme Såle Hjem

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Dekket Hjem Bomull Halvt Sko W Med Vinter 43 Tøfler Varme Såle Menns Xy Myk Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

W Menns 43 Halvt Myk Såle Vinter Tøfler Hjem Dekket Varme Sko Xy Med Bomull 5.       Perfeksjon

Hjem Med Såle Sko Myk Vinter Menns Bomull W Tøfler Varme Halvt Dekket 43 Xy →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Med W Vinter Xy Myk Sko Tøfler 43 Såle Hjem Varme Halvt Menns Bomull Dekket →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

831508 svart Hasta Nike Glød Grønn Ghost Joggesko Menns Grønn Svart TS5xIqw5

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

W Sko Tøfler Dekket 43 Halvt Myk Bomull Hjem Xy Vinter Såle Varme Med Menns BSHxB7rnwq W Sko Tøfler Dekket 43 Halvt Myk Bomull Hjem Xy Vinter Såle Varme Med Menns BSHxB7rnwq W Sko Tøfler Dekket 43 Halvt Myk Bomull Hjem Xy Vinter Såle Varme Med Menns BSHxB7rnwq W Sko Tøfler Dekket 43 Halvt Myk Bomull Hjem Xy Vinter Såle Varme Med Menns BSHxB7rnwq W Sko Tøfler Dekket 43 Halvt Myk Bomull Hjem Xy Vinter Såle Varme Med Menns BSHxB7rnwq W Sko Tøfler Dekket 43 Halvt Myk Bomull Hjem Xy Vinter Såle Varme Med Menns BSHxB7rnwq