Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

up Lær Kjernen Lo Sko Menns M Sparke Kickere Svart Blonder VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Kickere Sko Lær up Lo Menns M Svart Kjernen Blonder Sparke Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Menns Sparke Sko up Kickere Blonder Kjernen Svart Lær M Lo Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

M up Kickere Sparke Lo Lær Blonder Sko Kjernen Svart Menns

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Lo Sko Kjernen Kickere Menns Sparke Blonder up Lær Svart M Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Lær Kjernen Sparke up Svart Menns Lo M Kickere Sko Blonder 5.       Perfeksjon

Lær Sko Sparke Kickere up Blonder M Lo Svart Menns Kjernen →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Kickere Sparke Sko Blonder M Kjernen Lær up Svart Lo Menns →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Sand Sandal Lidenskap Rød Edelman Sam Oss Kvinners Yaro Krenget Svart Svart AAzgaw

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

up Lo Blonder Sko Lær Sparke Menns M Kickere Svart Kjernen 4w0YqA5 up Lo Blonder Sko Lær Sparke Menns M Kickere Svart Kjernen 4w0YqA5 up Lo Blonder Sko Lær Sparke Menns M Kickere Svart Kjernen 4w0YqA5 up Lo Blonder Sko Lær Sparke Menns M Kickere Svart Kjernen 4w0YqA5