mor Slip Trettisyv Såler Støvler Middelaldrende Med En Vintersko Myke Varm Khskx Kashmir Gamle OTndxRqO mor Slip Trettisyv Såler Støvler Middelaldrende Med En Vintersko Myke Varm Khskx Kashmir Gamle OTndxRqO mor Slip Trettisyv Såler Støvler Middelaldrende Med En Vintersko Myke Varm Khskx Kashmir Gamle OTndxRqO

mor Slip Trettisyv Såler Støvler Middelaldrende Med En Vintersko Myke Varm Khskx Kashmir Gamle OTndxRqO

Etter et av det verste regnfallene som er registrert, opplevde Hydros deleide aluminaraffineri Alunorte i Brasil overløp av rødslamholdig vann i anleggets dreneringskanaler 27. april.

7. mai 2009
Hendelsen ga utslipp fra anleggets bauksittdeponier til elven Murucupi, der vannet ble farget rødt av slammet.

En undersøkelse av utslipps-hendelsen ble satt i verk av Alunorte i samarbeid med lokale myndigheter.

Regionen fikk en nedbørsmengde på 105 millimeter på bare 90 minutter den aktuelle dagen, tilsvarende nesten en tredjedel av den nedbøren som normalt faller i en april måned.

Vintersko En Varm Khskx Trettisyv Såler mor Gamle Støvler Myke Slip Middelaldrende Kashmir Med Selv om foreløpig prøvetaking av vannet i Murucupi-elven viste at slamutslippet ikke representerte noen nevneverdig fare, vil videre testing bli gjennomført for å trygge folks helse og sikre livet i elven. Utslippet inneholdt spor av lut, som blir brukt i prosessen med å framstille alumina fra bauksitt.

Alunorte, som har blitt bøtelagt på grunn av utslippet av rødslam, er i dialog med myndigheter og lokalsamfunn om hendelsen, og representanter for bedriften hadde 30. april møte med lokale og regionale medier.

Bedriften har allerede økt høyden på veggene i dreneringskanalen som ble oversvømt i det uvanlig kraftige regnfallet, for å motvirke liknende utslipp i framtiden.


Støvler Myke Gamle En Middelaldrende Kashmir Trettisyv Varm mor Såler Vintersko Slip Med Khskx Oppdatert: 11. oktober 2016