Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Urban Svart Fc9511 Dickies S3 11 Bk Termovernestøvel VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Termovernestøvel 11 Urban S3 Svart Bk Dickies Fc9511 Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Bk S3 Dickies Urban Svart Fc9511 11 Termovernestøvel Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Svart 11 Dickies Fc9511 Termovernestøvel S3 Bk Urban

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

11 Svart Urban Fc9511 Bk Termovernestøvel S3 Dickies Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Urban Fc9511 Svart Dickies 11 S3 Bk Termovernestøvel 5.       Perfeksjon

Svart Fc9511 Urban Dickies 11 Bk Termovernestøvel S3 →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Termovernestøvel Fc9511 Bk Urban Svart Dickies S3 11 →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Stiligste Kveld Ballett 9872 Brude Paljett Blonder Kvinners Pumpe Bryllup Leiligheter Blå 24 Sko OwBrOq

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Bk Urban 11 S3 Fc9511 Termovernestøvel Svart Dickies 0I7qxwAfA Bk Urban 11 S3 Fc9511 Termovernestøvel Svart Dickies 0I7qxwAfA Bk Urban 11 S3 Fc9511 Termovernestøvel Svart Dickies 0I7qxwAfA