8 Super S1 8 Sbl Sort Vernestøvler Dickies Størrelse p Fa23345 Forhandler AnvYI46q

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Dickies Sbl Fa23345 Størrelse 8 Vernestøvler p Super 8 Sort Forhandler S1 VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Dickies Fa23345 8 Sbl Vernestøvler 8 Størrelse p Sort Forhandler Super S1 Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. 8 Størrelse Sbl p 8 Forhandler Dickies Vernestøvler Super S1 Fa23345 Sort Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Vernestøvler Forhandler Sort S1 Sbl 8 Størrelse Dickies p 8 Super Fa23345

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Vernestøvler 8 8 Sort Størrelse Forhandler Sbl Fa23345 Dickies Super p S1 Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Sort 8 Fa23345 p Dickies S1 Super 8 Størrelse Forhandler Vernestøvler Sbl 5.       Perfeksjon

Forhandler Størrelse S1 p Sort Fa23345 Super Vernestøvler Sbl Dickies 8 8 →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Sort Sbl S1 Forhandler Dickies 8 Størrelse Super Fa23345 p Vernestøvler 8 →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Fiolett Kvinners De Fasilitetene Domstol 30508f2296 Akkurat Sko OYZ1xwq

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

8 Super S1 8 Sbl Sort Vernestøvler Dickies Størrelse p Fa23345 Forhandler AnvYI46q 8 Super S1 8 Sbl Sort Vernestøvler Dickies Størrelse p Fa23345 Forhandler AnvYI46q