8 Super S1 8 Sbl Sort Vernestøvler Dickies Størrelse p Fa23345 Forhandler AnvYI46q

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Vernestøvler Størrelse Forhandler Fa23345 Super 8 Sbl Dickies p S1 Sort 8 VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

p Størrelse 8 Vernestøvler Sort S1 Fa23345 8 Sbl Forhandler Dickies Super Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. 8 Sort 8 Størrelse Vernestøvler Sbl S1 Super Dickies Forhandler p Fa23345 Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

S1 Størrelse 8 Sbl 8 Vernestøvler Fa23345 Forhandler Sort p Dickies Super

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Vernestøvler 8 Fa23345 Sbl S1 Forhandler 8 Super Størrelse Dickies p Sort Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

8 Forhandler Sbl Super Fa23345 Vernestøvler S1 p 8 Dickies Størrelse Sort 5.       Perfeksjon

p Sort Sbl 8 Super Forhandler 8 Dickies S1 Fa23345 Størrelse Vernestøvler →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

8 Forhandler Størrelse S1 p Fa23345 8 Sbl Super Dickies Vernestøvler Sort →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

07a White Szxf2046 Kvinner Størrelse Party Brude Tå Sko Sarahbridal Bryllup Spiss Leiligheter 08a fvAwPRq

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

8 Super S1 8 Sbl Sort Vernestøvler Dickies Størrelse p Fa23345 Forhandler AnvYI46q 8 Super S1 8 Sbl Sort Vernestøvler Dickies Størrelse p Fa23345 Forhandler AnvYI46q