8 Super S1 8 Sbl Sort Vernestøvler Dickies Størrelse p Fa23345 Forhandler AnvYI46q

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

S1 8 Forhandler Dickies 8 Super Sbl p Sort Fa23345 Størrelse Vernestøvler VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

S1 Super Sbl Fa23345 Størrelse Dickies 8 Vernestøvler p Sort Forhandler 8 Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. S1 p Super Vernestøvler Dickies 8 Sbl 8 Sort Forhandler Fa23345 Størrelse Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

8 Dickies Sort Super Fa23345 Vernestøvler Størrelse p Sbl 8 S1 Forhandler

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Sbl p S1 Sort 8 Super Forhandler 8 Dickies Fa23345 Vernestøvler Størrelse Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Dickies Fa23345 Vernestøvler Sort Forhandler Sbl Størrelse Super 8 8 S1 p 5.       Perfeksjon

S1 Sbl Dickies Vernestøvler 8 Størrelse Sort Fa23345 p Forhandler Super 8 →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Sbl p Størrelse Fa23345 Super Forhandler Dickies Sort 8 8 Vernestøvler S1 →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Plattform Blå West Nine Blå Multi Flat Nwdempsey11 blå Elektrisk Kvinners XwpIrIqWf

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

8 Super S1 8 Sbl Sort Vernestøvler Dickies Størrelse p Fa23345 Forhandler AnvYI46q 8 Super S1 8 Sbl Sort Vernestøvler Dickies Størrelse p Fa23345 Forhandler AnvYI46q