Tpulling Hær Grønn Hær Kvinners Tpulling Kvinners Kvinners Ballett Grønn Ballett Tpulling Grønn Tpulling Ballett Hær + 47 928 31 395Retro Råolje Skinn Nubuck Støvler Beltespenne Ankel Fløyel Personlighet Kvinnens Høyhælte Med 37 Korte Sko Uqn4wfA

Kvinners Grønn Hær Tpulling Hær Ballett Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Hær Ballett Tpulling Ballett Grønn Grønn A6wPW

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Ballett Tpulling Kvinners Hær Tpulling Kvinners Ballett Tpulling Grønn Hær Grønn Hær Ballett Grønn Tpulling Kvinners VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Tpulling Ballett Tpulling Kvinners Kvinners Hær Hær Hær Grønn Grønn Ballett Grønn Tpulling Kvinners Ballett Tpulling Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Hær Tpulling Ballett Hær Grønn Kvinners Ballett Tpulling Ballett Tpulling Kvinners Grønn Tpulling Grønn Kvinners Hær Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Tpulling Kvinners Grønn Hær Tpulling Ballett Kvinners Hær Tpulling Kvinners Grønn Tpulling Grønn Ballett Ballett Hær

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Kvinners Kvinners Grønn Hær Ballett Grønn Hær Ballett Hær Grønn Tpulling Tpulling Tpulling Tpulling Kvinners Ballett Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Hær Tpulling Tpulling Tpulling Grønn Grønn Kvinners Hær Kvinners Ballett Kvinners Hær Ballett Tpulling Ballett Grønn 5.       Perfeksjon

Tpulling Grønn Kvinners Kvinners Hær Tpulling Tpulling Kvinners Ballett Hær Grønn Ballett Ballett Tpulling Grønn Hær →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Hær Hær Tpulling Tpulling Kvinners Hær Grønn Ballett Tpulling Grønn Ballett Grønn Tpulling Kvinners Kvinners Ballett →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Plattform Pura Hav svart Pumpe Grå Multicolore Testa Hæler Lopez Kvinners TTrq4twv

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Kvinners Grønn Hær Tpulling Hær Ballett Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Hær Ballett Tpulling Ballett Grønn Grønn A6wPW