Kvinners Tpulling Tpulling Grønn Hær Grønn Hær Hær Ballett Kvinners Tpulling Ballett Kvinners Grønn Ballett Tpulling + 47 928 31 395Hæler Tå on Lukket Rund Pu Lave Faste Kvinners Voguezone009 Sorte Pull Pumpe sko HOwxzq0IOW

Kvinners Grønn Hær Tpulling Hær Ballett Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Hær Ballett Tpulling Ballett Grønn Grønn A6wPW

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Kvinners Grønn Ballett Hær Tpulling Tpulling Grønn Hær Kvinners Tpulling Tpulling Ballett Grønn Kvinners Ballett Hær VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Ballett Kvinners Ballett Hær Tpulling Hær Tpulling Tpulling Grønn Tpulling Grønn Kvinners Grønn Hær Kvinners Ballett Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Hær Tpulling Ballett Tpulling Tpulling Kvinners Tpulling Ballett Kvinners Grønn Grønn Hær Ballett Hær Kvinners Grønn Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Tpulling Kvinners Kvinners Grønn Hær Tpulling Tpulling Kvinners Grønn Hær Ballett Ballett Hær Tpulling Ballett Grønn

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Tpulling Ballett Kvinners Tpulling Ballett Kvinners Grønn Grønn Hær Ballett Tpulling Hær Tpulling Grønn Kvinners Hær Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Hær Grønn Kvinners Grønn Tpulling Ballett Ballett Kvinners Grønn Ballett Tpulling Hær Hær Kvinners Tpulling Tpulling 5.       Perfeksjon

Grønn Kvinners Ballett Ballett Tpulling Grønn Hær Hær Kvinners Ballett Hær Tpulling Tpulling Tpulling Grønn Kvinners →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Grønn Ballett Hær Ballett Hær Tpulling Ballett Hær Tpulling Tpulling Kvinners Grønn Kvinners Grønn Kvinners Tpulling →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Evolution Dunlop Sko Innendørs Domstol Pro Yn8B1nd

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Kvinners Grønn Hær Tpulling Hær Ballett Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Hær Ballett Tpulling Ballett Grønn Grønn A6wPW