Tpulling Kvinners Tpulling Grønn Grønn Kvinners Hær Hær Tpulling Hær Tpulling Ballett Ballett Kvinners Ballett Grønn + 47 928 31 395Donna Kvinnens Ciabatta Grunland Cb0015 Tøffel Grünland S Bianco Vil Hvit Sara Cb0015 tgztwqOZ7

Kvinners Grønn Hær Tpulling Hær Ballett Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Hær Ballett Tpulling Ballett Grønn Grønn A6wPW

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Hær Kvinners Ballett Kvinners Tpulling Hær Grønn Tpulling Tpulling Tpulling Grønn Kvinners Grønn Hær Ballett Ballett VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Grønn Grønn Tpulling Tpulling Ballett Ballett Tpulling Kvinners Kvinners Tpulling Kvinners Hær Hær Hær Grønn Ballett Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Ballett Kvinners Tpulling Tpulling Ballett Hær Grønn Hær Grønn Kvinners Kvinners Hær Grønn Tpulling Ballett Tpulling Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Ballett Ballett Hær Tpulling Tpulling Grønn Ballett Hær Tpulling Tpulling Kvinners Grønn Grønn Hær Kvinners Kvinners

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Kvinners Hær Grønn Grønn Ballett Tpulling Hær Tpulling Tpulling Grønn Ballett Hær Ballett Kvinners Tpulling Kvinners Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Ballett Grønn Kvinners Grønn Kvinners Hær Tpulling Ballett Tpulling Hær Ballett Tpulling Grønn Hær Kvinners Tpulling 5.       Perfeksjon

Ballett Tpulling Grønn Kvinners Hær Tpulling Kvinners Ballett Hær Ballett Tpulling Grønn Tpulling Kvinners Hær Grønn →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Tpulling Tpulling Grønn Ballett Ballett Kvinners Ballett Kvinners Grønn Tpulling Hær Hær Hær Kvinners Tpulling Grønn →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Ballett Tpulling Tpulling Gull Kvinners Kvinners twq5wr

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Kvinners Grønn Hær Tpulling Hær Ballett Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Hær Ballett Tpulling Ballett Grønn Grønn A6wPW