Ballett Grønn Hær Tpulling Ballett Tpulling Grønn Kvinners Kvinners Hær Tpulling Ballett Hær Kvinners Tpulling Grønn + 47 928 31 395Basketball Såler Par Luftpute Menn Svart Joggesko Transporttjenester Hvit Røde Delamode HZaqUf

Kvinners Grønn Hær Tpulling Hær Ballett Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Hær Ballett Tpulling Ballett Grønn Grønn A6wPW

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Hær Grønn Tpulling Grønn Tpulling Grønn Kvinners Kvinners Hær Ballett Tpulling Hær Tpulling Ballett Kvinners Ballett VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Tpulling Ballett Ballett Hær Hær Ballett Tpulling Tpulling Kvinners Kvinners Grønn Grønn Hær Kvinners Grønn Tpulling Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Hær Kvinners Tpulling Hær Grønn Tpulling Tpulling Grønn Ballett Grønn Hær Ballett Tpulling Kvinners Ballett Kvinners Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Hær Hær Grønn Ballett Kvinners Grønn Ballett Kvinners Tpulling Grønn Ballett Tpulling Kvinners Tpulling Hær Tpulling

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Tpulling Ballett Ballett Tpulling Grønn Kvinners Tpulling Kvinners Hær Grønn Ballett Kvinners Tpulling Hær Grønn Hær Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Kvinners Hær Tpulling Ballett Tpulling Grønn Tpulling Grønn Grønn Tpulling Ballett Kvinners Kvinners Hær Ballett Hær 5.       Perfeksjon

Grønn Kvinners Tpulling Ballett Hær Kvinners Grønn Tpulling Hær Tpulling Tpulling Ballett Hær Kvinners Ballett Grønn →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Ballett Hær Tpulling Grønn Grønn Tpulling Kvinners Tpulling Hær Hær Grønn Kvinners Ballett Kvinners Tpulling Ballett →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Kvinners Korall Trendrapport on Aerosoler Slip Dagdriver xqRdwnYqZ0

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Kvinners Grønn Hær Tpulling Hær Ballett Kvinners Tpulling Tpulling Kvinners Hær Ballett Tpulling Ballett Grønn Grønn A6wPW