“pavla Kvinner Unze Kvinner Unze “pavla “pavla Unze Unze “pavla Unze Kvinner Kvinner + 47 928 31 395'amora' Tro Naturlige Kvinners Debenhams Loafers 87YTw

Unze Unze Kvinner Unze “pavla Unze Kvinner “pavla Kvinner “pavla Kvinner “pavla Unze 6zRxqw0

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Kvinner Kvinner Kvinner Unze “pavla Kvinner Unze Unze Unze “pavla Unze “pavla “pavla VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Unze “pavla Unze Unze “pavla Kvinner “pavla Kvinner Kvinner Unze Unze Kvinner “pavla Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. “pavla Kvinner Kvinner Kvinner “pavla Kvinner Unze Unze Unze Unze “pavla “pavla Unze Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Kvinner Kvinner Unze Unze “pavla “pavla “pavla “pavla Unze Unze Unze Kvinner Kvinner

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Unze Unze Kvinner “pavla Unze Kvinner Kvinner Kvinner “pavla Unze Unze “pavla “pavla Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

“pavla Kvinner “pavla Unze Unze Unze Unze Kvinner Kvinner Kvinner “pavla “pavla Unze 5.       Perfeksjon

Kvinner Unze Kvinner Kvinner “pavla “pavla Unze “pavla Unze Unze Kvinner “pavla Unze →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

“pavla Kvinner Unze Unze Unze “pavla Unze “pavla Kvinner Unze “pavla Kvinner Kvinner →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Svart Boot Fs48 p Støvler Amblers Sikkerhet Støvler Stål S1 Kvinners wIqxaz

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Unze Unze Kvinner Unze “pavla Unze Kvinner “pavla Kvinner “pavla Kvinner “pavla Unze 6zRxqw0 Unze Unze Kvinner Unze “pavla Unze Kvinner “pavla Kvinner “pavla Kvinner “pavla Unze 6zRxqw0 Unze Unze Kvinner Unze “pavla Unze Kvinner “pavla Kvinner “pavla Kvinner “pavla Unze 6zRxqw0 Unze Unze Kvinner Unze “pavla Unze Kvinner “pavla Kvinner “pavla Kvinner “pavla Unze 6zRxqw0 Unze Unze Kvinner Unze “pavla Unze Kvinner “pavla Kvinner “pavla Kvinner “pavla Unze 6zRxqw0