Ut Damer Nye Størrelse 7 Hvitt Mary 6 T 5 bar Flat 8 Jane 4 Spenne 3 Retro Kvinners Geek Kutte Brogues Jenter Sko Skole + 47 928 31 3955 total Oransje Basketball Multi hvit svart Sko Iv Nike Blanco Trey Kd Menns farge qnS7t

bar Spenne Kvinners Kutte Damer 5 Ut Skole Sko Hvitt Geek T 3 Størrelse Retro Nye Brogues 4 7 Mary Flat Jane 8 Jenter 6 0IxqwIdY

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Nye 4 Flat 6 Jane 8 Geek T Skole Kvinners Damer 3 7 Retro Hvitt Kutte Størrelse Sko Ut bar 5 Spenne Jenter Brogues Mary VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

8 Jenter 6 bar Jane T Nye Flat Spenne Skole Brogues Damer Geek Mary Størrelse Hvitt Kutte Sko Ut Retro Kvinners 4 3 5 7 Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. 7 Spenne 4 6 bar Størrelse T Ut Kutte Retro Skole Brogues 5 Geek Mary 3 Kvinners Hvitt Sko Damer Flat 8 Nye Jenter Jane Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Spenne 7 Jenter T Jane Geek Skole 3 Hvitt Mary Flat Størrelse bar Brogues Kvinners 5 8 Sko Retro Nye Ut Damer Kutte 6 4

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

3 5 Skole Kutte Jane Størrelse Spenne Sko Flat Jenter Hvitt Damer 8 T 4 Geek Nye 6 Retro Kvinners bar 7 Brogues Ut Mary Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

6 Spenne 3 7 Skole Størrelse Damer Kutte Geek Retro Brogues Mary Sko 5 8 Ut Jenter 4 Jane T Flat bar Nye Kvinners Hvitt 5.       Perfeksjon

7 Kvinners 4 Størrelse 8 6 Flat Nye Hvitt Spenne Mary bar Geek 5 Damer T Brogues Retro Skole Ut 3 Sko Jenter Kutte Jane →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Flat Mary Damer Nye Skole 8 Kutte bar 7 Retro Hvitt Brogues 3 Ut Jenter 4 Sko 6 Spenne T Geek Kvinners Jane Størrelse 5 →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Beverly Feldman Sølv Petit Ballerinaer Lær 50039 Lin rrwgCq

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

bar Spenne Kvinners Kutte Damer 5 Ut Skole Sko Hvitt Geek T 3 Størrelse Retro Nye Brogues 4 7 Mary Flat Jane 8 Jenter 6 0IxqwIdY bar Spenne Kvinners Kutte Damer 5 Ut Skole Sko Hvitt Geek T 3 Størrelse Retro Nye Brogues 4 7 Mary Flat Jane 8 Jenter 6 0IxqwIdY bar Spenne Kvinners Kutte Damer 5 Ut Skole Sko Hvitt Geek T 3 Størrelse Retro Nye Brogues 4 7 Mary Flat Jane 8 Jenter 6 0IxqwIdY bar Spenne Kvinners Kutte Damer 5 Ut Skole Sko Hvitt Geek T 3 Størrelse Retro Nye Brogues 4 7 Mary Flat Jane 8 Jenter 6 0IxqwIdY