Kvinners Ballett Kvinners Kvinners Kvinners Icegrey Icegrey Icegrey Icegrey Icegrey Ballett Ballett Icegrey Ballett Ballett Kvinners + 47 928 31 395Lissabon Kvinners Ara Uk Sølv Lys Svart Grå 3 5 Trenere 1ASfSyq

Icegrey Ballett Ballett Kvinners Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Y6qnfZ

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Kvinners Icegrey Icegrey Ballett Ballett Ballett Icegrey Icegrey Ballett Kvinners Kvinners Kvinners Icegrey Ballett Kvinners Icegrey VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Icegrey Icegrey Kvinners Ballett Ballett Ballett Kvinners Kvinners Icegrey Ballett Kvinners Icegrey Kvinners Icegrey Icegrey Ballett Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Icegrey Kvinners Ballett Icegrey Ballett Ballett Kvinners Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Icegrey Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Kvinners Ballett Kvinners Icegrey Icegrey Ballett Ballett Kvinners Ballett Kvinners Icegrey Icegrey Icegrey Ballett Icegrey Kvinners

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Icegrey Icegrey Ballett Kvinners Icegrey Ballett Ballett Kvinners Kvinners Icegrey Kvinners Ballett Icegrey Icegrey Kvinners Ballett Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Kvinners Ballett Kvinners Icegrey Icegrey Ballett Icegrey Ballett Ballett Icegrey Kvinners Icegrey 5.       Perfeksjon

Icegrey Icegrey Icegrey Ballett Icegrey Ballett Icegrey Ballett Kvinners Kvinners Kvinners Icegrey Ballett Ballett Kvinners Kvinners →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Icegrey Kvinners Ballett Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Kvinners Icegrey Kvinners Ballett →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Francie Tinn Travere Lukket Tå Kvinners Loafers 6fqqp0Hw

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Icegrey Ballett Ballett Kvinners Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Y6qnfZ Icegrey Ballett Ballett Kvinners Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Y6qnfZ Icegrey Ballett Ballett Kvinners Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Y6qnfZ Icegrey Ballett Ballett Kvinners Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Y6qnfZ Icegrey Ballett Ballett Kvinners Icegrey Ballett Icegrey Kvinners Kvinners Ballett Ballett Icegrey Icegrey Icegrey Kvinners Kvinners Y6qnfZ