Sikkerhet Blå Amblers Tåhette Mellomsåle Og Sko Sort Fs34c Grå Trenere RHq57H

Madisa Consulting bistår din virksomhet med å dokumentere og effektivisere prosesser som en verdistrømanalyse (VSA). Vi dokumenterer også rutine-beskrivelser.

Og Sikkerhet Grå Trenere Mellomsåle Sko Amblers Tåhette Fs34c Sort Blå VSA er en metode for å kartlegge produktets/informasjonens vei gjennom verdikjeden.

Eksempel på en verdistrømsanalyse:

Blå Tåhette Mellomsåle Fs34c Amblers Trenere Sort Og Grå Sko Sikkerhet Din virksomhet oppnår følgende fordeler med dette:

  1. Økt lønnsomhet på grunn av økt effektivitet og oppgave-fokus

  2. Økt service til kunden

  3. Sort Mellomsåle Trenere Tåhette Og Sko Blå Amblers Fs34c Sikkerhet Grå Økt kvalitet

  4. Bedre oversikt og kontroll over aktiviteter.

  5. Får et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

 

Vi har spesialisert oss på prosesser innenfor logistikk med fokus på innkjøp, lagerstyring, kundeserviceaktiviteter og transport.

Fokus bør være på helheten i virksomheten hvor prosessene skal reflektere virksomhetens visjon, strategi og målsetninger.

Sort Blå Fs34c Amblers Og Grå Sko Trenere Tåhette Mellomsåle Sikkerhet

En prosess er et definert sett aktiviteter/handlinger med «inputs» og «outputs» som ideelt sett skaper verdi for kunden. Kunden kan i denne sammenheng være både intern eller ekstern.

Målet er å jobbe smartere, ikke raskere.

Sikkerhet Sort Amblers Tåhette Fs34c Blå Trenere Sko Og Mellomsåle Grå Den effektiviserte prosessen kan forbedres med grunnlag i analyse av dagens prosess, strukturert problemløsning, rapporter og spørreskjema.

Verdistrømmen av prosessen kan vise tidsforbruk for den totale prosessen inklusive aktivitetstid og ventetid.

 

Det er 5 grunnleggende elementer som bør være i fokus i verdistrømanalyse:

1.       Verdi

→        Alle VSA skal ha verdi for kunden.

→        Aktiviteter som ikke gir verdi for kunden (definisjon: sløsing/tidstyver) kan elimineres.

2.       Verdistrøm

→        Skal ta fokusere på kundens behov.

→        Skape optimale prosesser.

→        Skal ha tydelige roller og ansvarsfordeling.

3.       Flyt

→        Verdistrømmen skal ha balanse.

→        Flaskehalser bør ha høyest prioritet.

4.       Trekk

→        Fokus på behov, ikke og” pushe”.

Mellomsåle Grå Blå Sko Fs34c Og Sort Tåhette Amblers Trenere Sikkerhet 5.       Perfeksjon

Og Mellomsåle Tåhette Fs34c Amblers Grå Trenere Blå Sko Sort Sikkerhet →        Gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

→        Gjøres det rett 1. gang?

Grå Og Sort Amblers Sikkerhet Trenere Blå Mellomsåle Tåhette Fs34c Sko →        Gir oversikt på aktiviteters synlighet, delaktighet og måling.

 

Madisa Consulting anbefaler at medarbeiderne selv er med på å identifisere virksomhetens aktiviteter for de kjenner oppgavene best. Det skaper forankring og et godt grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Samtidig krever dette at sterk forankring i ledelsen.

Samarbeid, involvering og engasjement er grunnleggende for best mulig resultat i samspillet mellom medarbeider, ledelse og Madisa Consulting.

Velkommen!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å
motta Lean-artikler, inspirasjon
og nyheter på e-post.

Womenâ Womenâ Jeger Womenâ Jeger Womenâ Jeger Womenâ Jeger Jeger wgqXAxgF8

Kontaktinformasjonen blir ikke videreformidlet og du
kan selvfølgelig melde deg av når som helst.

Sikkerhet Blå Amblers Tåhette Mellomsåle Og Sko Sort Fs34c Grå Trenere RHq57H